Prof. MUDr. Michal Bar, Ph.D.

 

Po promoci na LF UP v Olomouci nastoupil na neurologickou kliniku FN v Ostravě. Od roku 2007 pracuje ve funkci přednosty kliniky. V roce 2006 obhájil na LF UP v Olomouci doktorandskou práci a získal titul Ph.D. V roce 2012 habilitoval na LF MU v Brně a stal se docentem a v roce 2022 byl jmenován profesorem na Univerzitě Karlově v Praze v oboru neurologie.

Od roku 2010 se věnuje výuce medicíny na LF Ostravské University. Ve své soukromé praxi léčí zejména pacienty po cévních mozkových příhodách a s epilepsií.
 

http://www.fno.cz/neurologicka-klinika/mudr-michal-bar-ph-d

 

MUDr. Daniel Václavík, Ph.D.

http://nemocnicevitkovice.agel.cz/zamestnanci-nemocnice/neurologicke-oddeleni/lekari/mudr.daniel-vaclavik.html